Szybki transport odpadów spożywczych

Szybki transport odpadów spożywczych

Czasy w których odpady z restauracji można było wrzucić do kontenera, nie przejmując się w ogóle jakąkolwiek ich segregacją minęły już dawno, i obecnie sortowanie odpadów biologicznych jest jednym z wymagań instytucji kontrolnych. Dlatego też w restauracji stosujemy dość złożony system składowania i utylizacji odpadów spożywczych. nie dość że spełniając wszystkie wymagania, to jeszcze minimalizując jakiekolwiek ryzyko, związane ze składowaniem odpadów spożywczych, nawet przez krótki czas.

Fachowa utylizacja odpadów spożywczych

sprawny odbiór odpadów spożywczychPrzede wszystkim, głównym problemem są odpady odzwierzęce, które muszą być przechowywane w wyznaczonych do tego lodówkach, w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi informacjami o rodzaju odpadu i metodach składowania. Nasza restauracja była obsługiwana przez fachową firmę, która zapewniała sprawny odbiór odpadów spożywczych z lokalu, nie tylko w wyznaczonych dniach, ale również na życzenie. Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, w których po większych imprezach, organizowanych dla klientów, nie było miejsca na składowanie odpadów, szczególnie odzwierzęcych, a nie było absolutnie mowy o jakimkolwiek przeciąganiu ich utylizacji. W takich sytuacjach, firma utylizacyjna bez problemu odbierała odpady poza wyznaczonymi dniami, nie doliczając żadnych dodatkowych kosztów, gdyż byliśmy jednym z ich najstarszych stałych klientów. Sprawna współpraca działała jednak w obie strony i my również mieliśmy nałożone wymagania, zwłaszcza odnośnie przechowywania odpadów. Pojemniki do składowania były w całości dostarczane nam przez firmę utylizacyjną i odpowiednio oznakowane, choć niejednokrotnie musieliśmy zamówić pojemniki z oznaczeniami bardziej pasującymi do składowanych materiałów. W wypadku uszkodzenia oznaczenia, należało o tym niezwłocznie powiadomić firmę, gdyż kierowcy transportów nie odbierali żadnych pojemników z nieczytelnymi lub uszkodzonymi oznaczeniami, ale również pojemników uszkodzonych lub w jakikolwiek sposób odkształconych lub nieszczelnych.

Zabronione również było ładowanie pojemników powyżej ich pojemności, gdyż na czas transportu musiały być one szczelnie zamknięte i zaplombowane, jednak nie było to problemem, gdyż zwykle zamawialiśmy więcej pojemników niż faktycznie potrzebowaliśmy, właśnie na takie okazje. W przypadku organizacji dużych imprez, nie było problemu z ustaleniem z firmą odbioru poza harmonogramem, bez żadnych dodatkowych opłat, często również poza dniami roboczymi, w niedziele, gdy normalny odbiór nie był prowadzony.

Close Menu