Szkolenie BHP – kwestia bezpieczeństwa czy przykry obowiązek?

Szkolenie BHP – kwestia bezpieczeństwa czy przykry obowiązek?

Polskie prawo nakazuje pracodawcy przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństw i higieny pracy. Nowo zatrudnione osoby nie mogą wykonywać swoich obowiązków bez odpowiedniego kursu. Co więcej, szef musi zapewnić również okresowe szkolenia dla swoich pracowników. Dla niektórych to przykry obowiązek, ale trzeba pamiętać, że znajomość przepisów to kwestia bezpieczeństwa. Dlatego przedsiębiorcy dbają, by kursy były czymś więcej, niż wygłoszeniem rutynowych formułek i złożeniem podpisu.

Bez szkolenia bhp ani rusz

polecane usługi bhp w WarszawieKodeks pracy mówi jasno – przed podjęciem pracy trzeba znać przepisy dotyczące bhp. Największe i najmniejsze firmy, w metropoliach i małych miasteczkach – żadnej z nich nie ominie ten nakaz. Dzisiaj przeprowadzenie kursu to jednak żaden kłopot. Przykład? Jeżeli chodzi o polecane usługi bhp w Warszawie, jest wiele możliwości. Oprócz tego, że zakłady pracy mają na etatach inspektorów, także zewnętrzne firmy oferują kursy bhp. Osoby kierowane na takie szkolenie poznają zasady bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku. To oznacza, że przebieg kursu może się różnić w przypadku odmiennych zawodów. Inne szkolenie przejdzie pracownik budowlany, inne kelner w restauracji, a jeszcze inne urzędnik w biurze albo pracownik korporacji w wielopiętrowym wieżowcu. Pytając o polecane usługi bhp w Warszawie i innych dużych miastach, propozycji jest zdecydowanie więcej, niż w małych miejscowościach. To nie oznacza jednak, że w Kole, Gołdapi czy Puławach będzie problem z przeszkoleniem. Pracodawcy często organizują szkolenie w siedzibach swoich firm. Nowo zatrudnieni podczas spotkania z inspektorem zaznajomią się z przepisami, poznają zagrożenia wynikające z wykonywania obowiązków w danym miejscu, uzyskają też instrukcje dotyczące pracy na konkretnych stanowisku. Posiadanie takiej wiedzy to nie tylko kwestia bezpieczeństwa określonego pracownika, ale także jego współpracowników. Po odbyciu szkolenia ten fakt zostaje zanotowany w aktach.

Podsumowując, szkolenia bhp to nie tylko przykry obowiązek, ale kwestia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Znajomość zasad ewakuacji czy używania gaśnicy to tylko część wiedzy, która będzie niezastąpiona w przypadku zagrożenia. Nie życzymy nikomu, by te umiejętności musiał kiedykolwiek wykorzystać. Nie traktujmy jednak udziału w kursie jako zła koniecznego. Im więcej pracownik zapamięta, tym łatwiej będzie mu wykorzystać tę wiedzę w przyszłości. Choć w przypadku wspomnianych gaśnic i ewakuacji, lepiej by pozostała to wiedza czysto teoretyczna, bez konieczności użycia w praktyce.

Close Menu