Minimalizowanie kosztów kursów wspinaczkowych

Minimalizowanie kosztów kursów wspinaczkowych

Przegląd wszystkich kursów wspinaczkowych certyfikowanych przez Polski Związek Alpinizmu daje nam możliwość dopasowania swoich oczekiwań i wglądu w wyobrażenie o pożądanej ścieżce rozwoju w zakresie wspinaczki. Oczywiście, możemy realizować kursy wspinaczkowe, które są wyjęte spoza certyfikacji Polskiego Związku Alpinizmu, ale musimy liczyć się z tym, że wówczas wybrniemy poza logiczną kolej rozwoju przewidzianą kursami akredytowanymi przez Polski Związek Alpinizmu.

Jak tanio się wspinać?

tanie kursy wspinaczkoweJeżeli szukamy najtańszej opcji na realizację kursu wspinaczkowego to powinniśmy koszty minimalizować na kosztach: dojazdu, noclegu i wyżywienia. Ceny kursów wspinaczkowych są w całym kraju bardzo do siebie podobne. Oczywiście, jeżeli mamy na myśli tzw. suchy kurs wspinaczkowy. Oznacza to, że będziemy realizować kurs w zakresie minimalnych wymagań określonych przez Polski Związek Alpinizmu. Weźmy na przykład pełny kurs wspinaczki skalnej. Według reguł PZA, kurs taki powinien trwać minimum 6 dni, z czego 5 dni powinna zostać poświęcona na praktykę w terenie. Oczywiście, PZA dopuszcza możliwość organizacji przez akredytowane podmioty kursów dłuższych niż 6 dni. Można się spotkać z pełnymi kursami wspinaczki skalnej przewidzianymi na 10 lub 14 dni. Oczywiście, są to wytyczne zgodne z zaleceniami PZA, ale analogicznie, kurs taki, poza tym, że rzeczywiście więcej dni w terenie i więcej dni teorii da nam niepowtarzalnie większą wiedzę, cena za taki kurs będzie dwukrotnością ceny za kurs 6 dniowy. Dochodzą do tego koszta zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu, które standardowo nie są wliczane w cenę. Tanie kursy wspinaczkowe to kursy 6 dniowe, gdzie zminimalizujemy koszty podróży, wyżywienia i dojazdu. Wiele osób udających się na kurs dojeżdża na niego autostopem, bądź organizuje wspólne wyjazdy, gdzie uczestnicy dzielą się kosztami transportu. W trakcie sezonu letniego istnieje możliwość spania w namiocie, biwakowania w wyznaczonych do tego miejscach. Jest to popularny sposób noclegu ze względu na cenę, atmosferę oraz na bliskość do miejsca ćwiczeń praktycznych w skałach.

Decydując się na kurs wspinaczkowy, warto wstępnie dokonać sobie autowizualizacji tego, co chcemy w przyszłości robić ze wspinaniem. Jeżeli chcemy wspinać się w terenach wysokogórskich to najtańszą i najszybszą opcją zdobycia wiedzy i doświadczenia będzie realizacja pełnego kursu wspinaczki skałkowej i następnie kursu taternickiego. Planowanie sobie najkrótszej drogi do realizacji wyznaczonych celów pozwoli nam zaoszczędzić czas i koszta.

Close Menu