Bramki obrotowe-przejście z wizją

Bramki obrotowe-przejście z wizją

Do życia człowieka na stałe zagościły funkcjonalne urządzenia ułatwiające organizację ruchu. Korzystamy z nich na lotniskach, podczas obowiązkowej kontroli, czy na dużych imprezach, gdzie pomagają zachować porządek. Chodzi mianowicie o bramki obrotowe. Każdy duży obiekt, przez który przechodzi codziennie wiele osób, potrzebuje dzisiaj bramek obrotowych. Stały się one nierozerwalnym elementem naszego życia i trudno wyobrazić sobie bez nich istnienie cywilizacji. Ów genialny wynalazek, jak to często bywa, przebył drogę od nowinki technicznej, do przedmiotu codziennego użytku.

Miejsce bramek obrotowych w życiu człowieka

bramki obrotoweTysiące lat zajęło rozwinięcie tych funkcjonalnych urządzeń do obecnej formy. Bramki obrotowe są naturalnym następcą drzwi. Ich przeznaczeniem jest umożliwianie przedostawania się z jednej przestrzeni do innej. Bramki obrotowe różnią się jednak od klasycznych drzwi tym, że przechodzący widzi nie tylko przestrzeń w której aktualnie się znajduje, ale także docelowy punkt swojej podróży. Przechodzenie przez zwykłe drzwi zawsze niesie ze sobą element tajemnicy. Nawet znając dobrze pomieszczenie, do którego zamierzamy wejść, w momencie naciskania klamki nie możemy przewidzieć, co zastaniemy po przekroczeniu portalu. Problem ten nie istnieje w wypadku bramek obrotowych. Można powiedzieć, że rozwiewają one pewnego rodzaju tajemnicę. Bramki obrotowe sprawiły, że przemieszczanie się pomiędzy różnymi przestrzeniami utraciło element niepewności. Niepewności wywołanej ograniczoną możliwością korzystania ze zmysłów, w tym wypadku zmysłu wzroku. Możliwości ludzkiego umysłu nie znają granic, potrafimy przez tysiące lat doskonalić znane nam elementy własnej wytwórczości i dostosowywać je do wszelakich celów. Właśnie ta dążność do zaspokajania potrzeb zbiorowości doprowadziła do obecnej formy bramek obrotowych. Wzrastająca liczba ludności na świecie powoduje nieustającą konieczność lepszego organizowania ruchu. Trudno byłoby dziś obyć się bez bramek obrotowych w przestrzeni publicznej. Ich brak spowodowałby niewątpliwie chaos. To potrzeba sprawnego przemieszczania się, pozbawionego barier powodowanych stępieniem zmysłów doprowadziła do powstania bramek obrotowych, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny świat.

Porządek jest bardzo ważną rzeczą. Życie publiczne nie byłoby takie samo, gdyby nie wszechobecność bramek obrotowych. Pomagają w sprawnym organizowaniu ruchu, ale także zdejmują z nas pewien balast emocjonalny, charakterystyczny dla tradycyjnych drzwi. Zapewniają bezpieczeństwo na imprezach kulturalnych, oraz we wszelkich obiektach publicznych. Być może w przyszłości bramki obrotowe, podobnie jak niegdyś drzwi, staną się archetypem zmieniającym oblicze sztuki. Czy tak będzie, czy nie, są one narzędziem przyszłości.

Close Menu